Naturents Elektronik Ticaret Sitesi Üyelik Sözleşmesi

“Naturents Elektronik Ticaret Sitesi Üyelik Sözleşmesi”, naturents.com’a üye olan kullanıcılar için hazırlanmıştır. Üyelik, özel indirim ve promosyonlar gibi avantajlar sağlayabilir. Ancak www.naturents.com’dan üye olmadan da alışveriş yapabilirsiniz.

 

A – Taraflar ve Konu

1- Bu sözleşme naturents.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ve bu sitedeki faaliyetleri yürüten Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 199/6, Levent 199, Şişli/İstanbul adresinde mukim NATURENTS KOZMETİK VE SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Naturents”) ile naturents.com web sitesine üye olmak isteyen internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

2- Bu sözleşme Naturents’e ait İnternet Sitesi’nden Üye’nin faydalanmasına ilişkin şartları ve üyelik ilişkisine ilişkin hak ve borçları düzenler.

 

B- Hak ve Yükümlülükler

 

 1. Üye, www.naturents.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru, güncel ve tam olduğunu, Naturents'in bu bilgilerin gerçeğe aykırı veya hatalı ya da eksik olması sebebiyle hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve Naturents’in bu nedenle  uğrayacağı tüm zararları tamamen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Üye, Naturents tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Naturents'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Naturents'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 3. Üye, www.naturents.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi peşinenkabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülük ve yaptırımlar tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 4. Üye, www.naturents.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) gibi işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde üye, Naturents’in bu nedenle maruz kaldığı zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
 5. www.naturents.com web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Naturents ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Naturents'in, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. Naturents, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.naturents.com web sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Naturents'ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Naturents’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Naturents'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 9. Naturents'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini iptal etme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Naturents'in hiçbir sorumluluğu yoktur.
 10. www.naturents.com web sitesi yazılım ve tasarımı Naturents mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
 11. Naturents tarafından www.naturents.com web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 12. Naturents kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini toplayabilir ve kullanabilir. Naturents, üyenin www.naturents.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 13. Naturents’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Naturents Kozmetik ve Sağlık AŞ ve iştiraki olan tüm web siteleri tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Naturents’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Naturents Kozmetik ve Sağlık AŞ iştiraki olan tüm web siteleri ile paylaşılmasına, Naturents Kozmetik ve Sağlık AŞ ve iştiraki olan tüm web siteleri tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Naturents Kozmetik ve Sağlık AŞ ve iştiraki olan tüm web siteleri ile paylaşılmasına, Naturents Kozmetik ve Sağlık AŞ ve iştiraki olan tüm web siteleri tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Naturents Kozmetik ve Sağlık AŞ ve iştiraki olan tüm web sitelerinin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Naturents Kozmetik ve Sağlık AŞ ve iştiraki olan web sitelerini sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Naturents’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
 14. Naturents, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Naturents’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Naturents ve Naturents web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 15. Naturents web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Naturents web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 16. Naturents, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme veya sona erdirme ya da Naturents web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 17. Naturents, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 18. Taraflar, Naturents'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 19. Naturents, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda contact@naturents.com e-posta adresine yazarak iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 

C- Sözleşmenin Sona Ermesi

17- Üye, üyelik ilişkisini İnternet Sitesi’nde bu hak için ayrılmış bölümden her zaman sona erdirebilir. Naturents, üyelik ilişkisini her zaman herhangi bir neden göstermeksizin veya üyenin üyelik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi üzerine tek taraflı olarak sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin Naturents tarafından iptali sebebiyle Naturents’ten hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

D- Görevli ve Yetkili Mahkeme

18- Bu sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

 

E- Yürürlük

19- Bu üyelik sözleşmesi, üyelik süreci tamamlanmadan önce Üye’nin onay ve dikkatine sunulmuştur. Üye’nin, üyelik kaydı yapması bu sözleşmede yer alan bütün hükümleri okuduğu ve bu hükümleri kabul ettiği anlamına gelir. Üyelik sözleşmesi üyelik kaydı yapılması ile kendiliğinden yürürlüğe girer.

 

 

×